Comunitatea românească

Munca în Norvegia

 

INFORMAŢII PRIVIND PIAŢA MUNCII ÎN NORVEGIA

Prin informaţiile prezentate şi recomandările sale, Ambasada României la Oslo doreşte să contribuie la o pregătire mai bună a cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Norvegia. Aceste date au un caracter informativ şi nu angajează răspunderea Ambasadei României la Oslo. Fiecare cetăţean român care doreşte să lucreze în această ţară trebuie să se asigure că are cunoştinţă despre oportunităţile şi riscurile pe care le presupune o astfel de decizie şi să-şi asume în mod individual măsurile de protecţie necesare.

 

FOARTE IMPORTANT:

  1. Ambasada României la Oslo nu intermediază obţinerea unor contracte de muncă.
  2. Ambasada României la Oslo nu are dreptul să intervină în litigiile apărute în derularea unui contract realizat în mod direct între un angajator norvegian şi un cetăţean român, motiv pentru care cei care se află într-o astfel de situaţie trebuie să se adreseze direct unui avocat norvegian sau român. Ambasada nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor, nu poate desfăşura anchete sau investigaţii şi nici nu poate asigura reprezentare juridică. De asemenea, precizăm că, în Norvegia, datorită legii protecţiei datelor personale, numai părţile direct implicate în proces au acces la informaţiile respective.

O listă de avocaţi norvegieni din fiecare regiune a Norvegiei poate fi accesată la adresa: http://www.advokatforeningen.no/Om-Advokatforeningen/Vare-ansatte-og-tillitsvalgte/Sok-i-utvalg/ , iar cea a avocaţilor din România poate fi accesată la adresa: http://www.unbr.ro secţiunea “Barouri membre”.

  1. În cazul în care consideraţi că soluţia definitivă a unei instanţe judecătoreşti norvegiene vă discriminează in raport cu legislaţia norvegiană în vigoare, vă rugăm să completaţi modelul de plângere de mai jos şi să îl transmiteţi autorităţilor competente, anexând documentele justificative aferente:

           MODEL DE PLÂNGERE

privind problemele legate de munca în străinătate întâmpinate de lucrătorii români în statul de destinaţie

INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CARE DORESC SĂ LUCREZE ÎN NORVEGIA

La data de 15 iunie 2012, Guvernul Regatului Norvegiei a eliminat înainte de termen restricţiile privind accesul pe piaţa norvegiană a muncii pentru cetăţenii români. Astfel, cetăţenii români pot solicita permise de muncă în condiţiile regulilor aplicabile cetăţenilor din Spaţiul Economic European (SEE). Liberalizarea totală a pieţei norvegiene a muncii pentru cetăţenii români reprezintă un factor favorizant in consolidarea relaţiilor economice româno-norvegiene si un element de susţinere a comunităţii româneşti din Regatul Norvegiei. Prin liberalizarea pieţei muncii, executivul norvegian a transmis un semnal clar atât in sprijinul principiului european al liberei circulaţii a forţei de muncă, cât şi în acord cu ansamblul valorilor şi drepturilor care stau la baza construcţiei europene şi care se regăsesc şi în Spaţiul Economic European.

Cetăţenii români care sunt în căutarea unui loc de muncă în Norvegia au obligaţia de a se înregistra la poliţie în decurs de 3 luni de la sosirea in Norvegia. Această înregistrare se poate face electronic, la urmatoarea adresă: https://selfservice.udi.no/en-gb/?nav-veiviser=12896. Ulterior, in vederea primirii certificatului de înregistrare (permis de muncă), este necesară prezenţa personală la cea mai apropiată Secţie de poliţie sau la Centrul pentru servicii acordate cetatenilor din UE/SEE, cu documentele aferente. Informaţii suplimentare se găsesc accesând urmatorul link: http://www.udi.no/register?nav-veiviser=12896

Ambasada Romaniei în Regatul Norvegiei recomandă cetăţenilor romani care intenţionează să se deplaseze in Norvegia, pentru a lucra în aceasta ţară, să aibă în vedere următoarele demersuri:

- să pregătească atent deplasarea în Norvegia, să se informeze cu privire la destinaţia spre care se indreaptă si să dispună de fonduri suficiente pentru situaţii neprevăzute;

- să aibă asigurate biletele de călătorie pentru întoarcerea în ţară în eventualitatea în care nu vor reusi să găsească un loc de muncă, precum si mijloace minime de intreţinere pe durata sederii in Norvegia;

- să dispună de informaţii exacte privind firmele angajatoare, condiţiile de angajare, precum si modalităţile de cazare;

- să evite intermediarii şi să se adreseze, înainte de a pleca din ţară, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România sau Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţii abilitate să ofere informaţii detaliate privind condiţiile de lucru din statele SEE, inclusiv din Norvegia. Coordonatele de contact sunt:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Tel : +40 21 313.62.67; +40 21 315.85.56; E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro

Website : http://www.mmuncii.ro

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa : str. Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti, Romania

Tel/Fax: +40 21 303.98.39; E-mail: mass.media@anofm.ro

Website: http://www.anofm.ro

 

Totodată, Ambasada României la Oslo recomandă studierea Ghidului „WORK IN NORWAY”, care conţine informaţii detaliate pentru cetăţenii români care doresc să muncească în Norvegia: https://www.nav.no/workinnorway/en/Home, precum și a Ghidui “Living and Working in Norway”: (clik aici pentru Ghid)

 

   În Norvegia, de soluţionarea litigiilor de muncă se ocupă  Inspecţia  Muncii  în    Norvegia:  “The Norwegian Labour Inspection   Authority”(Arbeidstilsynet): http://www.arbeidstilsynet.no/working-conditions-in-norway.html

Coordonate sediul local - Oslo:

Adresa de contact: Stenersgate 1D, Oslo

Adresa poştală: Postboks 8174 Dep. 0034 Oslo

Tel: +47 815 48 222

Fax: +47 22 17 78 10

Email: oslo@arbeidstilsynet.no

 

Coordonate sediul central - Trondheim:

Adresa de contact: Statens Hus, Prinsensgate 1, Trondheim

Adresa poştală: Statens Hus, 7468 Trondheim

Tel: +47 73 19 97 00

Fax: +47 73 19 97 01

Email: direktoratet@arbeidstilsynet.no

 

Pentru informaţii adiţionale, vă sugerăm să contactaţi:

  1. The Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

Date de contact: https://www.nav.no/Forsiden

  1. The Norwegian Tax Administration (Skatteettaten)

Date de contact: http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Toppmeny---Engelsk/Adresas/

  1. The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)

Date de contact: http://www.udi.no/Kontakt-oss/ 

  1. The Police (Politiet) 

Date de contact: https://www.politi.no/tjenester/utenlandsk_borger/Tema_1257.xml

  1.  Ambasada Regatului Norvegiei la Bucuresti:

Date de contact: http://www.norvegia.ro/Embassy/  

  1. The Ministry of Labour in Norway:

Date de contact:  http://www.regjeringen.no/en/dep/ad/about-the-ministry/contact.html?id=173

  1. Alte websituri utile:

Informatii piata muncii Norvegia NAV-EURES:

https://www.nav.no/NAV+EURES+work+and+recruit+in+Norway/Job+seeking+in+Norway/_attachment/201665?=tru

(Ambasada României la Oslo, septembrie 2013)

Norvegia acceptă dubla sau multipla cetățenie

31.01.2020

Ambasada României la Oslo informează că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, Norvegia acceptă dubla sau multipla…

Burse oferite cetățenilor străini de statul român pentru anul universitar 2020-2021

23.12.2019

Ambasada României la Oslo informează că, la 16 decembrie 2019, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a lansat…

Alegeri prezidențiale 2019 - Tur 2

13.11.2019

Ambasada României la Oslo reamintește că al doilea tur al alegerilor pentru Președintele României se va desfășura în …

Alegeri prezidențiale 2019 – Tur 1

06.11.2019

Ambasada României la Oslo reamintește că primul tur al alegerilor pentru Președintele României se va desfășura în…